Σύντομα Κοντά Σας

Η “ΚΥΨΕΛΗ Κοιν.Σ.Επ” είναι μια Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που στόχο έχει την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσα από καινοτόμες και ρεαλιστικές ιδέες!